Clár Ama

Cuirfear síntí fada i bhfeidhm sa bhfearann IE, céim ar chéim, de réir an chláir ama seo.

Timeline

The introduction of fadas in IE domain names will happen on a phased basis.

Éirí na Gréine (23 Lúnasa 2016)

Curfear tús le seoladh na síntí fada leis an dtréimhse Éirí na Gréine. Beidh deis ag úinéirí trádmharcanna a gcuid iarratas a chur faoi bhráid an IEDR le linn na tréimhse seo, a mhairfidh 30 lá go dtí an 21 Meán Fomhair 2016.

Sunrise (23 August 2016)

The launch process will begin with the Sunrise registration phase for rights holders which will run for 30 days until September 21 2016.

Tóraíocht Talún (18 Deireadh Fomhair 2016)

Meastar go gcurifear tús leis an dtréimhse seo ar an 18 Deireadh Fomhair, agus go mairfidh sé go dtí 16 Samhain.

Le linn na tréimshe seo, beidh cead ag sealbhóirí a bhfuil ainmneacha fearainn i nGaeilge acu cheana féin, ach go bhfuil an síneadh fada ar lár (m.sh. fogra.ie), iarratas a chur isteach chun an t-ainm ceart a fháil (m.sh. fógra.ie).

Landrush (18 October 2016)

Landrush is expected to begin on October 18 2016, and similarly, this will run for 30 days until November 16 2016.

Registrants who currently hold domains in the Irish language e.g. fogra.ie, but which are missing the correct inclusion of the fada character on any vowels, will be able to apply for the correct IDN equivalent, during this phase e.g. fógra.ie.

Díolachán Ginearálta (17 Samhain)

Ón dáta seo ar aghaidh, beidh ar chumas gach éinne ainmneacha fearainn le sínte fada a chlárú sa bhfearann IE, mura bhfuil siad cláraithe cheana féin.

General Release (17 November 2016)

From this date, all names with fadas that have not been registered during the Sunrise or Landrush Phases will be available on a first come, first served basis.