An Teanga Ghaeilge

The Irish Language

Is í an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann, teanga Gaelach a bhfuil gaol gairid aici le Gaeilge na hAlban, agus leis an Mhanainnis. Cé go bhfuil an Béarla in uachtair sa tír, múintear an Ghaeilge sna scoileanna, agus baintear usáid oifigiúil aisti, in ainmneacha daoine agus eagraíochtaí, agus i logainmneacha. Tá ar a laghad, an cúpla focal ag formhór na ndaoine, agus tá meas ar an dteanga mar dhlúth-chuid d’oidhreacht agus de chultúr na hÉireann.

Cloistear ar an sráid í, nó níos minicí, sa Ghaeltacht. Tá sí le feiceáil ar chomharthaí, sna meáin agus i bhfógraíocht. Agus tá sí beo beathaíoch ar an idirlíon, go háirithe ar na meáin shóisialta.

Tá litriú na Gaeilge an-éagsúil ón mBéarla, ach go minic is é an síneadh fada an rud is túisce a tugtar faoi deara mar dhifríocht. Anois, beidh an síneadh fada le sonrú in ainmneacha fearainn IE chomh maith!

Irish is the national language of Ireland, a Gaelic language, closely related to Scots Gaelic and Manx. While English is the dominant language in Ireland, Irish is taught in schools, and used for many official purposes, in names of people, places and organisations, state bodies and private companies. Most people in Ireland understand at least some Irish, and the language is seen as a vital part of Ireland’s heritage and culture.

You may hear it spoken on the street, or more likely in a ‘Gaeltacht‘ area. You will certainly see it on road signs, in media and in advertising. And the language is thriving online, especially on social media.

The unique orthography of Irish is quite distinctive from English, although for many people the ‘fada’ is the first thing they notice. Now they will be able to see it in IE domain names as well!