What is Fada.ie?

Fada.ie is an information service about the introduction of Irish accented characters in .IE domain names.

What's a Fada?

A ‘fada’ is the accent sometimes used over vowels in the Irish language, e.g. á

Fáilte go Fada.ie

 

Fadas in IE Domain Names? They’re here!

Timeline - An Clár Ama

The introduction of á, é, í, ó and ú into IE domains will occur on a phased basis.
Fada.ie curtha i láthair ag Blacknight, an príomh-chomhlacht Éireannach do ainmneacha fearainn agus óstáil idirlín. Táimid Éireannach go smior; lonnaithe i gCeatharlach; dearcadh idirnáisiúnta againn; agus is aoibhinn linn éagsúlacht an idirlín.

Deinimíd gnó tré Bhéarla le daoine i mbreis agus 130 thír ar fud an domhain. Tuigimíd go mbíonn mionteangacha á labhairt ag go leor des na daoine sin, agus is mór againn an saibhreas atá i gcultúir an domhain.

Tá an Ghaeilge ina cuid den tsaibhreas sin. Mar bhall de Choiste Chomhairliúchán Polasaí an IEDR, is mór an sásamh do Blacknight go bhfuil lámh againn i ngaelú an fhearainn náisiúnta.

Fada.ie is brought to you by Blacknight, Ireland’s leading domain name registrar and hosting company. Based in Carlow, we’re Irish to the core, international in our outlook, and we love the internet for its diversity.

We do business in English with people in over 130 countries around the world. We know that many of those people speak lesser known, minority languages, and we celebrate the richness of the world’s cultures.

The Irish language is part of that richness. As a member of the IEDR’s Policy Advisory Committee, Blacknight is happy to play its part in bringing full support for the language to the national domain.

Dea-Chomhairle do Bhlagadóirí

Dea-Chomhairle do Bhlagadóirí

"Ní fiú faic é an píosa a scríobh mura bhfuil aon duine in ann teacht air!" - LWI Blog Awards Tá Gradam na mBlaganna chugainn sara fada, agus votáil ar siúl faoi lathair ar na gearrliostaí. Tá catagóir Gaeilge ann, urraithe ag Foras na Gaeilge, agus d'fhoilsigh siad...

read more